NEWS

Adwokat dr Andrzej Olaś współautorem komentarza do zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego

Z końcem listopada 2019 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. z o.o  na rynku ukazał się najobszerniejszy, dwutomowy komentarz do dużej noweli procedury cywilnej z 4.07.2019 r. pod redakcją Profesora Tadeusza Zembrzuskiego (Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II).

Wśród grona autorów komentarza znajdują się wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa procesowego cywilnego (w tym znakomite grono sędziów Sądu Najwyższego), tacy jak: SSN Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; SSN dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. UAM, SSN Jacek Gudowski; SSN Henryk Pietrzkowski; SSN dr hab. Marta Romańska, prof. UJ; SSN Prof. dr hab. Karol Weitz, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW; prof. dr hab. Sławomir Cieślak, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego I WPiA UŁ; dr hab. Radosław Flejszar, Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ; dr hab. Anna Kościółek prof. UR, Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UR; dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UŚ, dr hab. Łukasz Błaszczak prof. UWr, dr hab. Andrzej Jarocha prof. UAM, dr hab. Joanna Mucha prof. UAM, dr hab. Tadeusz Zembrzuski, UW, dr Marcin Dziurda, UW (pierwszy prezes odrodzonej w 2006 r. Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa).

W ramach ww. opracowania adwokat dr Andrzej Olaś jest autorem komentarza do art. 182, 332, 335, 499 i 505 KPC (tom 1) oraz art. 840 KPC (tom 2).

https://www.profinfo.pl/sklep/kodeks-postepowania-cywilnego-komentarz-do-zmian-2019-tom-i-i-ii,116659.html

Pozostałe newsy

Artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w kwartalniku Polski Proces Cywilny

Miło nam poinformować, że numerze 4/2019 kwartalnika Polski Proces Cywilny ukazał się artykuł adwokata dr Andrzeja Olasia pt. "Zakres uprawnienia do zgłoszenia

Czytaj więcej

Szkolenie adw. dr Andrzeja Olasia dla TAURON Dystrybucja S.A.

W dniu 3.12.2019 r. adwokat dr Andrzej Olaś poprowadził zamknięte szkolenie dotyczące zmian w postępowaniu cywilnym na mocy ustawy z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks

Czytaj więcej

Adwokat dr Andrzej Olaś współautorem komentarza do zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego

Z końcem listopada 2019 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. z o.o  na rynku ukazał się najobszerniejszy, dwutomowy komentarz do dużej noweli procedury cywilnej z 4.07.2019 r.

Czytaj więcej

Wystąpienie adw. dr Andrzeja Olasia na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe rozwiązania prawne" w Krakowie

W dniu 29.11.2019 r. na Wydziale Prawa i Admnistracji UJ w Krakowie odbędzie się konferencja pt. "Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe rozwiązania prawne", organizowana przez WPiA UJ, Izbę

Czytaj więcej

Referat adw. dr Andrzeja Olasia na ogólnopolskiej konferencji "Nowelizacja postępowania cywilnego - najważniejsze zmiany" w Warszawie

14.11.2019 r. podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej "Nowelizacja postępowania cywilnego - najważniejsze zmiany" w Radisson Collection Hotel w Warszawie, adw. dr Andrzej

Czytaj więcej

Wystąpienie adw. dr Andrzeja Olasia na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Aktualne kierunki zmian Kodeksu postępowania cywilnego Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw" w Rzeszowie

21.10.2019 r. podczas III Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych pt. „Aktualne kierunki zmian Kodeksu postępowania cywilnego Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania

Czytaj więcej
facebook