NEWS

Nowy artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego

W nr 1/2016 czasopisma „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” ukazała się publikacja naukowa adw. dr Andrzeja Olasia pt. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r., III CZP  103/14, (OSP 2015 nr 11, poz. 105, s. 1560)”.

 

W komentowanej uchwale Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela – banku, prowadzącego egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności – niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia spowodowane złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji. Celem artykułu jest ocena ww. rozstrzygnięcia odnośnie do wpływu umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną złożeniem wniosku o wszczęcie tego postępowania. Ewaluacja tej kwestii wymaga analizy dopuszczalności odpowiedniego zastosowania zawartej w art. 203 § 2 KPC normy regulującej konsekwencje skutecznego cofnięcia pozwu (tj. powodującego umorzenie postępowania), do umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela (art. 825 pkt 1 KPC). Zgodnie bowiem ze zdaniem pierwszym art. 203 § 2 KPC pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Skutki te, stosownie do art. 123 § 1 pkt 1 KC, obejmują przy tym właśnie przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Szczegółowa analiza ww. kwestii (w tym w szczególności podobieństw i różnic pomiędzy instytucją cofnięcia pozwu w procesie a wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego) doprowadziła autora do konkluzji o prawidłowości stanowiska zajętego w glosowanym orzeczeniu, a zatem że umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela skutkuje całkowitym zniesieniem przerwy przedawnienia spowodowanej wszczęciem tego postępowania.

 

Zapraszamy do lektury!

Pozostałe newsy

Nowy artykuł mec. Kingi Moras-Olaś w monografii „Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym”

W monografii „Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym” pod redakcją B. M. Ćwiertniaka ukazał się artykuł naukowy r.pr. Kingi

Czytaj więcej

Nowy artykuł mec. Kingi Moras-Olaś w Rocznikach Administracji i Prawa

W zeszycie 2 Roczników Administracji i Prawa. Rok XV ukazał się artykuł naukowy r.pr. Kingi Moras-Olaś pt. „Przejście zakładu pracy lub jego części a niewykorzystane

Czytaj więcej

Nowy artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Monitorze Prawniczym

W nr 7/2016 czasopisma „Monitor Prawniczy” ukazał się artykuł naukowy adw. dr Andrzeja Olasia pt. „Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po

Czytaj więcej

Nowy artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Monitorze Prawniczym

W nr 6/2016 czasopisma „Monitor Prawniczy” ukazał się artykuł naukowy adw. dr Andrzeja Olasia pt. „Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po

Czytaj więcej

Wykład adwokata dr Andrzeja Olasia w ramach programu doskonalenia zawodowego adwokatów

W dniu 9 marca 2016 r. w Klubie Adwokatów im. adwokat Janiny Ruth Buczyńskiej w Krakowie adwokat doktor Andrzej Olaś przeprowadził wykład poświęcony zmianom w postępowaniu cywilnym

Czytaj więcej

Nowy artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego

W nr 1/2016 czasopisma „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” ukazała się publikacja naukowa adw. dr Andrzeja Olasia pt. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015

Czytaj więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nadużywanie praw, nadużycie uprawnień”

W dniu 23 stycznia 2016 r. radca prawny Kinga Moras – Olaś i adwokat dr Andrzej Olaś wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nadużywanie praw, nadużycie

Czytaj więcej
facebook