Aktualności

Nowy artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego

W numerze 7/2017 Przeglądu Prawa Egzekucyjnego ukazał się nowy artykuł adw. dr Andrzeja Olasia pt. "W jakim terminie komornik może sprzedać zajętą ruchomość? Uwagi na tle znowelizowanego art. 864 § 1 k.p.c.".

Publikacja ta stanowi krytyczną analizę unormowania terminu minimalnego do egzekucyjnej sprzedaży ruchomości zajętej w sądowym postępowaniu egzekucyjnym po zmianach wprowadzonych do art. 864 § 1 k.p.c. regulującego tę materię na mocy ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311). Po przedstawieniu ratio legis analizowanej regulacji, wątpliwości interpretacyjnych na tle poprzedniego unormowania oraz istoty i celu zmiany dokonanej nowelizcją z 10 lipca 2015 r., autor formułuje propozycję de lege ferenda zmierzającą do ograniczenia negatywnych skutków niedoskonałości badanej regulacji z punktu widzenia relacji pomiędzy jej funkcją gwarancyjną w zakresie ochrony praw i interesów dłużnika oraz podmiotów trzecich, a niezbędnym stanem pewności co momentu po upływie którego egzekucyjna sprzedaż zajętej ruchomości staje się dopuszczalna.

https://www.sklep.currenda.pl/przeglad-prawa-egzekucyjnego-7-2017

 

Pozostałe newsy

Nowy artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Kwartalniku ADR

W numerze 4/2017 Kwartalnika ADR - Arbitraż i Mediacja ukazał się artykuł adwokata doktora Andrzeja Olasia pt. "Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed

Czytaj więcej

Tekst adw. dr Andrzeja Olasia w Biuletynie Informacyjnym OiRP w Krakowie

W numerze 4/2017 Biuletynu Informacyjnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie ukazała się publicystyczno-naukowa wypowiedź adwokata dr Andrzeja Olasia dotycząca potrzeby

Czytaj więcej

Adw. dr Andrzej Olaś poprowadzi szkolenie zawodowe dla adwokatów Izby Częstochowskiej

W dniu 25.11.2017 r. na zaproszenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie adwokat dr Andrzej Olaś poprowadzi szkolenie dla adwokatów Izby Częstochowskiej, poświęcone

Czytaj więcej

ARTYKUŁ MEC. KINGI MORAS-OLAŚ I DR MAŁGORZATY MORAS W PiZS

W numerze 8/2017 czasopisma Praca i Zabezpieczenie Społeczne ukazał się artykuł mec. Kingi Moras-Olaś i dr Małgorzaty Moras zatytułowany "Wpływ rozwoju polityki

Czytaj więcej

WYSTĄPIENIE ADW. DR ANDRZEJA OLASIA PODCZAS KONFERENCJI „W DRODZE DO ZGODY”

 

Już jutro 17.10.2017 r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie odbędzie się konferencja „W Drodze do zgody”,

Czytaj więcej

Wystąpienie adw. dr Andrzeja Olasia podczas Konferencji „Sądownictwo gospodarcze XXI wieku – oczekiwania, problemy i nadzieje”

13 paźziernika 2017 r. w ramach cyklu konferencji "ROZPRAWY Z PRAWEM"" w budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (ul. Pijarska 3,

Czytaj więcej
facebook