NEWS

Adwokat dr Andrzej Olaś na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Reforma postępowania cywilnego” w Warszawie

Już za niecały miesiąc, bo 17.05.2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Reforma postępowania cywilnego” podczas, której adwokat dr Andrzej Olaś będzie miał zaszczyt i przyjemność wygłosić wystąpienie dotyczące zmian w postępowaniach przyspieszonych (postępowanie nakazowe, upominawcze i uproszczone) oraz konstrukcji zarzutu potrącenia, proponowanych w ramach rządowego projektu ustawy o zmianie KPC oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3137).

Podczas Konferencji organizowanej przez wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o. (cykl Beck Akademia) oraz Wydział Prawa i Administracji UW swoje referaty przedstawi grono przedstawicieli nauki i praktyki prawa procesowego cywilnego, współtworzących nowy komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją dr hab. Piotra Rylskiego (część serii „Komentarze Prawa Prywatnego” pod red. dr hab. Konrada Osajdy).

https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/505-ogolnopolska-konferencja-naukowa-reforma-postepowania-cywilnego-#opis

Mamy nadzieję, że poza interesującymi wystąpieniami, konferencja będzie również okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat projektowanych zmian (nie mniej zajmującej niż podczas kwietniowej konferencji „Aktualne kierunki zmian Kodeksu postępowania cywilnego” na WPiA UJ w Krakowie współorganizowanej przez Koło Naukowe Postępowania Cywilnego TBSP UJ i Zakład Postępowania Cywilnego WPiA UJ, podczas której adw. dr Andrzej Olaś poprowadził jeden z panelów).

 

Zapraszamy do udziału!

Pozostałe newsy

Adwokat dr Andrzej Olaś na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Reforma postępowania cywilnego” w Warszawie

Już za niecały miesiąc, bo 17.05.2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Reforma postępowania cywilnego” podczas, której adwokat dr Andrzej

Czytaj więcej

Adw dr. Andrzej Olaś na międzynarodowej konferencji w Kijowie dot. postępowań w sprawie drobnych roszczeń

W dniach 23.11.2018 r. wraz z Koleżankami i Kolegami z Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie adw. dr Andrzej Olaś wziął

Czytaj więcej

Wspólny artykuł r.pr. Kingi Moras i adw. dr Andrzeja Olasia w Studiach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Miło nam poinformować, że w najnowszym numerze Studiów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (nr 4/2018) ukazał się wspólny artykuł Mec.Kingi

Czytaj więcej

Artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Księdze Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

Miło nam poinformować, że nakładem wyydawnictwa Wolters Kluwer Polska S.A. na rynku ukazała się Księga Jublieuszowa Pana Profesora Kazimierza Lubińskiego pod

Czytaj więcej

Adw. dr Andrzej Olaś o zarzucie potrącenia w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2017 r. (UD309)

Zarzut potrącenia jest niewątpliwie jednym z najczęściej wykorzystywanych środków obrony pozwanego w procesie cywilnym (postrzeganym niekiedy również jako

Czytaj więcej

Adw. dr Andrzej Olaś w Kwartalniku ADR o dopuszczalności zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego

W numerze 1/2018 Kwartalnika ADR – Arbitraż i Mediacja ukazała się glosa adw. dr Andrzeja Olasia poświęcona orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.3.2016 r. w sprawie

Czytaj więcej
facebook