NEWS

Adw dr. Andrzej Olaś na międzynarodowej konferencji w Kijowie dot. postępowań w sprawie drobnych roszczeń

W dniach 23.11.2018 r. wraz z Koleżankami i Kolegami z Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie adw. dr Andrzej Olaś wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Kijowie poświęconej doświadczeniom europejskim i ukraińskim dotyczącym postępowań cywilnych w sprawie drobnych roszczeń, współorganizowanej przez Uniwersytet Narodowy Akademię Kijowsko-Mohylańską oraz Kijowski Uniwersytet narodowy im. Tarasa Szewczenki oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W kolejnym dniu, pod okiem pracowników naukowych ww. jednostek odbyło się seminarium studenckie w formie praktycznych warsztatów, w trakcie którego polscy i ukraińscy Studenci rozwiązywali przygotowane uprzednio kazusy, odpowiednio na prawie polskim i ukraińskim, zadziwiając oraz zarażając nas swoją pasją i zaangażowaniem.

Namacalnym efektem konferencji, poza wymianą doświadczeń i poglądów oraz zacieśnieniem owocnej współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi jednostkami, jest pokonferencyjna publikacja (Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ pod. red. Pani Profesor Ìriny Ìzarovej, Pana Profesora Radoslawa Flejszara i Pani Profesor Roksolany Hanik-Pospolìtak), do której adw. dr Andrzej Olaś wniósł wkład, w postaci artykułu dotyczącego reformy polskiego postępowania uproszczonego, proponowanej na mocy projektu ustawy z 27.11.2017 r. (ostatnia wersja 13.09.2018 r.) o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  („SOME REMARKS ON THE PENDING REFORM OF THE POLISH DOMESTIC SMALL CLAIMS PROCEDURE”).

Artykuł adw. dr Andrzeja Olasia dostępny jest w całości pod adresem: https://www.academia.edu/37916894/Some_remarks_on_the_pending_reform_of_the_polish_domestic_small_claims_procedure

Pozostałe newsy

Artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w kwartalniku Polski Proces Cywilny

Miło nam poinformować, że numerze 4/2019 kwartalnika Polski Proces Cywilny ukazał się artykuł adwokata dr Andrzeja Olasia pt. "Zakres uprawnienia do zgłoszenia

Czytaj więcej

Szkolenie adw. dr Andrzeja Olasia dla TAURON Dystrybucja S.A.

W dniu 3.12.2019 r. adwokat dr Andrzej Olaś poprowadził zamknięte szkolenie dotyczące zmian w postępowaniu cywilnym na mocy ustawy z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks

Czytaj więcej

Adwokat dr Andrzej Olaś współautorem komentarza do zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego

Z końcem listopada 2019 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. z o.o  na rynku ukazał się najobszerniejszy, dwutomowy komentarz do dużej noweli procedury cywilnej z 4.07.2019 r.

Czytaj więcej

Wystąpienie adw. dr Andrzeja Olasia na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe rozwiązania prawne" w Krakowie

W dniu 29.11.2019 r. na Wydziale Prawa i Admnistracji UJ w Krakowie odbędzie się konferencja pt. "Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe rozwiązania prawne", organizowana przez WPiA UJ, Izbę

Czytaj więcej

Referat adw. dr Andrzeja Olasia na ogólnopolskiej konferencji "Nowelizacja postępowania cywilnego - najważniejsze zmiany" w Warszawie

14.11.2019 r. podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej "Nowelizacja postępowania cywilnego - najważniejsze zmiany" w Radisson Collection Hotel w Warszawie, adw. dr Andrzej

Czytaj więcej

Wystąpienie adw. dr Andrzeja Olasia na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Aktualne kierunki zmian Kodeksu postępowania cywilnego Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw" w Rzeszowie

21.10.2019 r. podczas III Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych pt. „Aktualne kierunki zmian Kodeksu postępowania cywilnego Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania

Czytaj więcej
facebook