NEWS

Adw dr. Andrzej Olaś na międzynarodowej konferencji w Kijowie dot. postępowań w sprawie drobnych roszczeń

W dniach 23.11.2018 r. wraz z Koleżankami i Kolegami z Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie adw. dr Andrzej Olaś wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Kijowie poświęconej doświadczeniom europejskim i ukraińskim dotyczącym postępowań cywilnych w sprawie drobnych roszczeń, współorganizowanej przez Uniwersytet Narodowy Akademię Kijowsko-Mohylańską oraz Kijowski Uniwersytet narodowy im. Tarasa Szewczenki oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W kolejnym dniu, pod okiem pracowników naukowych ww. jednostek odbyło się seminarium studenckie w formie praktycznych warsztatów, w trakcie którego polscy i ukraińscy Studenci rozwiązywali przygotowane uprzednio kazusy, odpowiednio na prawie polskim i ukraińskim, zadziwiając oraz zarażając nas swoją pasją i zaangażowaniem.

Namacalnym efektem konferencji, poza wymianą doświadczeń i poglądów oraz zacieśnieniem owocnej współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi jednostkami, jest pokonferencyjna publikacja (Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ pod. red. Pani Profesor Ìriny Ìzarovej, Pana Profesora Radoslawa Flejszara i Pani Profesor Roksolany Hanik-Pospolìtak), do której adw. dr Andrzej Olaś wniósł wkład, w postaci artykułu dotyczącego reformy polskiego postępowania uproszczonego, proponowanej na mocy projektu ustawy z 27.11.2017 r. (ostatnia wersja 13.09.2018 r.) o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  („SOME REMARKS ON THE PENDING REFORM OF THE POLISH DOMESTIC SMALL CLAIMS PROCEDURE”).

Artykuł adw. dr Andrzeja Olasia dostępny jest w całości pod adresem: https://www.academia.edu/37916894/Some_remarks_on_the_pending_reform_of_the_polish_domestic_small_claims_procedure

Pozostałe newsy

Adwokat dr Andrzej Olaś na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Reforma postępowania cywilnego” w Warszawie

Już za niecały miesiąc, bo 17.05.2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Reforma postępowania cywilnego” podczas, której adwokat dr Andrzej

Czytaj więcej

Adw dr. Andrzej Olaś na międzynarodowej konferencji w Kijowie dot. postępowań w sprawie drobnych roszczeń

W dniach 23.11.2018 r. wraz z Koleżankami i Kolegami z Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie adw. dr Andrzej Olaś wziął

Czytaj więcej

Wspólny artykuł r.pr. Kingi Moras i adw. dr Andrzeja Olasia w Studiach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Miło nam poinformować, że w najnowszym numerze Studiów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (nr 4/2018) ukazał się wspólny artykuł Mec.Kingi

Czytaj więcej

Artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Księdze Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

Miło nam poinformować, że nakładem wyydawnictwa Wolters Kluwer Polska S.A. na rynku ukazała się Księga Jublieuszowa Pana Profesora Kazimierza Lubińskiego pod

Czytaj więcej

Adw. dr Andrzej Olaś o zarzucie potrącenia w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2017 r. (UD309)

Zarzut potrącenia jest niewątpliwie jednym z najczęściej wykorzystywanych środków obrony pozwanego w procesie cywilnym (postrzeganym niekiedy również jako

Czytaj więcej

Adw. dr Andrzej Olaś w Kwartalniku ADR o dopuszczalności zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego

W numerze 1/2018 Kwartalnika ADR – Arbitraż i Mediacja ukazała się glosa adw. dr Andrzeja Olasia poświęcona orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.3.2016 r. w sprawie

Czytaj więcej
facebook