NEWS

Wspólny artykuł r.pr. Kingi Moras i adw. dr Andrzeja Olasia w Studiach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Miło nam poinformować, że w najnowszym numerze Studiów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (nr 4/2018) ukazał się wspólny artykuł Mec.Kingi Moras-Olaś oraz dr Andrzeja Olasia pt. "Some remarks on the extraordinary complaint against the valid judicial decisions in civil proceedings pertaining to cases within the subject-matter and scope of labour law".

Artykuł dotyczy skargi nadzwyczajnej będącej nowym środkiem zaskarżenia w polskim prawie procesowym cywilnym. Autorzy analizują węzłowe zagadnienia związane ze sposobem ukształtowania tego instrumentu na tle pozostałych nadzwyczajnych środków zaskarżenia ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dotyczącej zastosowania tej skargi w sprawach z zakresu prawa pracy. Istotnym zagadnieniem natury ogólnej poruszonym w artykule jest wpływ nowego środka na ugruntowaną na poziomie konstytucyjnym zasadę trwałości prawomocnych orzeczeń oraz jego oddziaływanie na wybrane naczelne zasady materialnego i procesowego prawa pracy. Rozważania te prowadzą autorów do krytycznej oceny wprowadzonej regulacji pod względem jej prawidłowości legislacyjnej, spójności z pozostałymi nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia, a w szczególności wzmiankowaną zasadą trwałości orzeczeń prawomocnych.

http://www.ejournals.eu/sppips/2018/Tom-25-Zeszyt-4-2018/art/12743/

Zapraszamy do lektury!

Pozostałe newsy

Adwokat dr Andrzej Olaś na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Reforma postępowania cywilnego” w Warszawie

Już za niecały miesiąc, bo 17.05.2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Reforma postępowania cywilnego” podczas, której adwokat dr Andrzej

Czytaj więcej

Adw dr. Andrzej Olaś na międzynarodowej konferencji w Kijowie dot. postępowań w sprawie drobnych roszczeń

W dniach 23.11.2018 r. wraz z Koleżankami i Kolegami z Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie adw. dr Andrzej Olaś wziął

Czytaj więcej

Wspólny artykuł r.pr. Kingi Moras i adw. dr Andrzeja Olasia w Studiach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Miło nam poinformować, że w najnowszym numerze Studiów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (nr 4/2018) ukazał się wspólny artykuł Mec.Kingi

Czytaj więcej

Artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Księdze Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

Miło nam poinformować, że nakładem wyydawnictwa Wolters Kluwer Polska S.A. na rynku ukazała się Księga Jublieuszowa Pana Profesora Kazimierza Lubińskiego pod

Czytaj więcej

Adw. dr Andrzej Olaś o zarzucie potrącenia w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2017 r. (UD309)

Zarzut potrącenia jest niewątpliwie jednym z najczęściej wykorzystywanych środków obrony pozwanego w procesie cywilnym (postrzeganym niekiedy również jako

Czytaj więcej

Adw. dr Andrzej Olaś w Kwartalniku ADR o dopuszczalności zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego

W numerze 1/2018 Kwartalnika ADR – Arbitraż i Mediacja ukazała się glosa adw. dr Andrzeja Olasia poświęcona orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.3.2016 r. w sprawie

Czytaj więcej
facebook