Specjalizacje

PRAWO PRACY

Doradztwo w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy (...)

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zarówno dla zamawiających jak i wykonawców, reprezentowanie (...)

PRAWO SPÓŁEK

Sporządzanie projektów umów (...)

PRAWO CYWILNE

Sporządzanie opinii prawnych (...)

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Ocena ryzyk związanych z prowadzeniem sporu sądowego (...)

USŁUGI PRAWNE DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Dochodzenie należności, w tym zastępstwo procesowe, doradztwo dla wspólnot mieszkaniowych (...)

NIERUCHOMOŚCI

Analiza stanu prawnego nieruchomości, w tym ocena ryzyka (...)

facebook