Nasz zespół

Kinga Moras – Olaś

Radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka na Johannes Kepler Universität Linz (Austria). Absolwentka Szkoły Prawa Austriackiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Egzamin radcowski złożyła w 2014 roku.
Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując już w trakcie studiów i podczas aplikacji z kancelariami radców prawnych. Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, osób fizycznych, jak również obsługą wspólnot mieszkaniowych.
Specjalizuje się w prawie pracy, prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, w tym przekształceń, oraz prawie cywilnym.
Języki: niemiecki, angielski.

Marcin Moras

Radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Radca prawny w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Radca prawny w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelarią radcy prawnego, spółką z branży IT oraz uczelniami wyższymi w Krakowie. Ukończył szereg szkoleń oraz kursów z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadził i nadal prowadzi obsługę prawną licznych projektów finansowanych ze środków unijnych.
W latach 2010 – 2013 prowadził szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora finansów publicznych.
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie o szkolnictwie wyższym, prawie gospodarczym, prawie pracy oraz prawie cywilnym.
Języki: angielski.

Dr Andrzej Olaś

Adwokat

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej w Krakowie.

Doktor nauk prawnych.
Adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Umorzenie procesu cywilnego” nagrodzonej przez Radę Wydziału WPiA UJ wyróżnieniem.
Studia magisterskie na WPiA UJ ukończył z wyróżnieniem, broniąc pracę magisterską pt. „Zapis na sąd polubowny”.
Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego WPiA UJ i The Catholic University of America Columbus School of Law. Uczestnik XVII edycji międzynarodowego konkursu arbitrażowego The Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot Competition (reprezentacja UJ w etapie pisemnym konkursu).
Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.

W latach 2010-2015 współpracował z Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci spółka partnerska w Krakowie i Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór spółka komandytowa w Warszawie

Specjalizacje: spory sądowe, w tym zwłaszcza postępowanie cywilne, arbitraż handlowy, nieruchomości, prawo gospodarcze i handlowe.
Języki: angielski.

Dr Małgorzata Moras

Doktor nauk prawnych

Of counsel. Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Trener z zakresu zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ oraz Uniwersytetu w Wiedniu. W latach 2007-2011 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała jako koordynator prawny w projekcie „Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I)” na Uniwersytecie Jagiellońskim (marzec 2013 – ) oraz doradzając w zakresie prawa zamówień publicznych w ramach projektów unijnych: „Powstanie wydawnictwa i wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych”, „Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy” oraz „Certyfikacja kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej”.
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i prawie cywilnym.
Języki: angielski, niemiecki.

Lidia Cieloch 

radca prawny, doradca podatkowy, mediator stały

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych Oddział Małopolski. Wpisana na listę mediatorów stałych prowadzoną przez  Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis na listę doradców podatkowych uzyskała w 2007 roku, później złożyła egzamin radcowski. Od 2016 roku pełni funkcję mediatora stałego w sprawach gospodarczych, cywilnych i z zakresu prawa rodzinnego. Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, osób fizycznych. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji należności oraz w pozasądowym rozwiązywaniu sporów (mediacje i ugody).

facebook